Дотримання показників якості послуг

Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженим Постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 453 від 29.03.2019 р., № 1550 12.08.2020 р., № 1759 від 23.09.2020 р., № 174 від 03.02.2021 р.) визначено гарантовані стандарти для електропостачальника та компенсації за їх недотримання.

РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ

за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника

Підпункт ПорядкуГарантований стандартРозмір компенсації споживачам, грнПеріодичність надання
побу товимнепобутовим
малим непобутовиміншим
Підпункт 1 пункту 4.3 глави 4Надання даних про споживання електричної енергії5 роб. днів200400600одноразово
Підпункт 2 пункту 4.3 глави 4Розгляд звернень/скарг/ претензій споживачів30 днів200400600одноразово
Розгляд звернень/скарг/ претензій споживачів, якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку45 днів200400600одноразово
Підпункт 3 пункту 4.3 глави 4Розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунку на оплату5 роб. днів200400600одноразово
Підпункт 4 пункту 4.3 глави 4Урахування суми відповідної компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР у кінцевому рахунку споживача за електричну енергію30 днів200

400

600

одноразово
Підпункт 5
пункту 4.3
глави 4
Виставлення рахунку електропостачальником (у паперовій або електронній формі)Строк,
визначений
договором
та/або
ПРРЕЕ
100

100

400

одноразово за
зверненням
споживача
Підпункт 6
пункту 4.3
глави 4
Виставлення рахунку електропостачальником з правильними даними про ціну, вартість та обсяг спожитої електричної енергії100

100

400

одноразово за
зверненням
споживача

У разі ненадання електропостачальником компенсації споживач має право самостійно звернутися із заявою до електропостачальника. У разі необґрунтованої відмови у наданні компенсації або залишення заяви без розгляду споживач може звернутися до НКРЕКП.

Компенсація за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальником не надається у випадках:

  • 1) недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг було спричинено доведеними форс-мажорними обставинами;
  • 2) відмови споживача в письмовому вигляді від отримання компенсації;
  • 3) виставлення невірного рахунка з вини ППКО, який не є ОСР (у випадку недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг електропостачальника, визначеного підпунктом 6 пункту 4.3 глави 4 Порядку);
  • 4) відсутності на момент виплати компенсації договірних відносин між споживачем, який мав право на компенсацію, та електропостачальником;
  • 5) отримання письмової відмови споживача у наданні інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби) під час укладання договору про надання послуг з постачання електричної енергії.
 

To Top