Шановні Споживачі!

ТОВ «Скай Софт» пропонує та наполягає, що всі суперечки і розбіжності, що можуть виникнути за договорами постачання природного газу між постачальником і споживачем або у зв’язку з їх виконанням, вирішувати шляхом переговорів. Усі спори та розбіжності, які можуть виникнути щодо тлумачення і застосування Договору поставки природного газу або в зв’язку з ним, або інші суперечки, які можуть виникнути при взаємодії між Постачальником і Споживачем будуть вирішуватися шляхом переговорів і консультацій. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора ринку та/або до суду чи іншого органу, компетентного вирішити зазначений спір.


Процедура вирішення спорів з постачальником

  • Для вирішення спорів в досудовому порядку пропонуємо споживачу звернутись до ТОВ «Скай Софт» в письмовому вигляді з поясненням суті спірних питань, за адресою: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Ольги Олійник, 6.
  • Ваше звернення буде розглянуте та надана відповідь. У разі можливості буде запропоновано призначити час та місце проведення перговорів. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, спір може бути передано на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

  У разі не вирішення Вашого питання, Ви можете звернутись до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП): офіційний інтернет-сайт НКРЕКП: http://www.nerc.gov.ua (стаття 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» від 22 вересня 2016 року №1540-VIII). http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1540-19
  Звернення до НКРЕКП чи його територіального підрозділу не позбавляє Вас права на вирішення спору в судовому порядку.

 

Інформація щодо порядку подання споживачами звернень, скарг, претензій та їх розгляду:

Письмове звернення, скаргу, претензію можна подати наступним чином:

 • Надіслати поштою на адресу: 20700, Україна, Черкаська область, м. Сміла, вул. Ольги Олійник, 6
 • Особисто передати до Товариства, за зазначеною вище адресою.
 • Надіслати електронний лист на адресу: office@skysoft.com.ua
 • Зателефонувати за номером +38 (073) 927-06-01 або +38 (097) 927-06-01

Якщо в зверненні, скарзі, претензії, повідомленні вказана адреса електронної пошти, номер телефону або така інформація відома Товариству здійснюється надання попередньої відповіді щодо можливості вирішення питання або повідомлення про початок розгляду та строки його розгляду. Попередня відповідь надається протягом 2-ох робочих днів від дня отримання звернення, скарги, претензії. Звернення, скарги, претензії, розглядається в термін, визначений чинним законодавством України.

To Top