Порядок зміни електропостачальника

Споживач має право в установленому Правилами порядку на зміну електропостачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії споживачу (постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг) з новим електропостачальником.

 1. Процес зміни споживачем електропостачальника забезпечується суб’єктами (учасниками) ринку електричної енергії та учасниками роздрібного ринку електричної енергії, які задіяні у процесі зміни електропостачальника та забезпечують зміну та інформаційний обмін під час неї на безоплатній основі.
 2. Зміна електропостачальника за ініціативою споживача має бути завершена протягом періоду, що починається з дня повідомлення споживачем нового електропостачальника про наміри змінити попереднього, але у термін, що не перевищує 21 календарний день з дня такого повідомлення.
  Днем повідомлення споживачем про намір змінити електропостачальника вважається дата зафіксованого звернення споживача до нового електропостачальника щодо наміру укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу.
  Якщо споживач має чинний договір про постачання електричної енергії споживачу з фіксованим терміном (строком) дії, щоб уникнути штрафних санкцій за дострокове розірвання договору з боку попереднього електропостачальника, споживач повинен повідомити нового електропостачальника про намір укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу за 21 календарний день до дати закінчення терміну (строку) дії чинного договору.
 3. У межах однієї процедури зміни електропостачальника споживачем відповідно до визначеного цим розділом порядку, можлива зміна лише одного електропостачальника. При цьому споживач може ініціювати декілька процедур зміни електропостачальника одночасно.
 4. Повідомлення про намір укласти новий договір з новим електропостачальником надається у вигляді заяви-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу на умовах оприлюдненої комерційної пропозиції електропостачальника. Якщо сторони дійшли взаємної згоди укласти договір на умовах, які оприлюднені комерційні пропозиції електропостачальника не містять, у повідомленні про намір укласти новий договір з новим електропостачальником споживач має надати новому електропостачальнику таку інформацію:
  • персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові) споживача чи уповноваженої особи або найменування компанії;
  • (для юридичної особи), для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – витяг з ЄДР, роздрукований з інтернет-мережі або копію довідки чи копію виписки з ЄДР;
  • для фізичних осіб – копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру або реєстраційного номеру картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номеру, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);
  • контактні дані (номер телефону, електронна пошта, поштова адреса для листування тощо);
  • ЕІС-код(и) точки обліку електроенергії за об’єктом (об’єктами) споживача;
  • найменування чинного електропостачальника;
  • інші дані, передбачені заявою-приєднанням до договору про постачання електричної енергії споживачу відповідно до Правил (якщо споживач обрав визначену комерційну пропозицію нового електропостачальника), інші документи, які можуть бути потрібні відповідно до обраної комерційної пропозиції;
  • згоду на обробку персональних даних та використання їх для отримання інформації щодо споживача від адміністратора комерційного обліку.
 5.  Датою початку процедури зміни електропостачальника вважається дата отримання всіх необхідних даних, передбачених пунктом 5.
 6. У разі отримання неповних даних, електропостачальник повинен повідомити про це споживача. Після отримання всіх необхідних відомостей, електропостачальник протягом дня повинен надати споживачу підтвердження щодо початку процедури зміни електропостачальника та укладення з ним договору про постачання електричної енергії споживачу.
 7. Новий електропостачальник має протягом трьох робочих днів надіслати запит до адміністратора комерційного обліку щодо зміни електропостачальника, який повинен містити:
  •  інформацію про споживача, зазначену в пункті 5, зокрема копію звернення
   споживача щодо наміру укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу із зафіксованою датою цього звернення;
  • заплановану дату початку постачання електричної енергії новим електропостачальником;
  • ЕІС-код електропостачальника.
 8. Після отримання та перевірки запиту на зміну електропостачальника, адміністратор комерційного обліку протягом наступного дня має надіслати постачальнику послуг комерційного обліку споживача запит на контрольне зняття даних, який повинен містити:
  • ЕІС-код точки обліку за об’єктом (площадкою вимірювання);
  • заплановану дату початку постачання електричної енергії новим електропостачальником.
 9. Адміністратор комерційного обліку не пізніше ніж на наступний день з дня отримання запиту на зміну електропостачальника, має сформувати прогнозні обсяги споживання за точкою обліку на заплановану дату зміни електропостачальника та:
  • перевірити інформацію про споживача та його об’єкт (об’єкти);
  • повідомити нового електропостачальника про можливість (відсутність можливості) здійснення зміни електропостачальника;
  • повідомити попереднього електропостачальника споживача про отримання запиту на зміну електропостачальника, дату запланованої зміни електропостачальника та прогнозні обсяги споживання на цю дату.
 10. Постачальник послуг комерційного обліку впродовж п’яти календарних днів після отримання запиту від адміністратора комерційного обліку повинен:
  • сформувати прогнозні дані про покази засобу (засобів) вимірювальної техніки (засобів комерційного обліку) на дату зміни електропостачальника та повідомити їх учасникам роздрібного ринку, задіяним у зміні електропостачальника;
  • запланувати зняття фактичних показів засобу (засобів) вимірювальної техніки (засобів комерційного обліку) на дату зміни електропостачальника.
 11. У разі підтвердження можливості зміни електропостачальника, повідомлення адміністратора комерційного обліку повинні містити
  • до нового електропостачальника:
   – підтвердження дати зміни електропостачальника;
   – інформацію про історію споживання електричної енергії споживачем за минулі періоди;
  • до попереднього електропостачальника:
   – повідомлення про зміну електропостачальника та дату такої зміни;
  • до оператора системи:
   – повідомлення про зміну електропостачальника та дату такої зміни;
   – прогнозні обсяги споживання електричної енергії за точкою обліку на заплановану дату зміни та прогноз обсягу розподілу електричної енергії на наступний розрахунковий період.
 12. У разі відсутності можливості зміни електропостачальника, адміністратор комерційного обліку повідомляє про це нового електропостачальника із зазначенням причини відмови у забезпеченні зміни електропостачальника, що є підставою для зупинки (анулювання) процедури зміни електропостачальника.
 13. Адміністратор комерційного обліку може відмовити у забезпеченні зміни електропостачальника у таких випадках:
  • відсутності технічної можливості (невідповідність засобу комерційного обліку електричної енергії, режимів роботи, категорії надійності, обсягів споживання електричної енергії обраній комерційній пропозиції електропостачальника);
  • відсутності у споживача чинного договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії з відповідним оператором системи;
  • припинення електроживлення об’єкта (об’єктів) споживача за зверненням чинного електропостачальника або наявності на дату ініціювання споживачем процедури зміни електропостачальника такого звернення, надісланого в установленому порядку.
 14. У випадку отримання повідомлення від адміністратора комерційного обліку про відсутність можливості зміни електропостачальника, новий електропостачальник повинен повідомити про це споживача протягом робочого дня після отримання такого повідомлення з наданням відповідного обґрунтування та рекомендацій споживачу.
 15. Попередній електропостачальник після отримання від адміністратора комерційного обліку повідомлення про зміну електропостачальника, повинен здійснити всі необхідні заходи щодо припинення дії договору про постачання електричної енергії споживачу зі споживачем на заплановану дату зміни електропостачальника. До припинення дії договору про постачання електричної енергії споживачу, попередній електропостачальник зобов’язаний забезпечувати постачання електричної енергії на
  умовах чинного договору.
 16. Попередній електропостачальник не пізніше ніж за п’ять календарних днів до закінчення терміну дії договору про постачання електричної енергії споживачу має виставити йому рахунок за електричну енергію, сформований на підставі прогнозних даних комерційного обліку, наданих адміністратором комерційного обліку.
 17. Відсутність оплати споживачем виставлених рахунків на дату зміни електропостачальника та/або наявність спору між споживачем та попереднім електропостачальником не є підставою зупинки (анулювання) процедури зміни електропостачальника.
 18. За п’ять робочих днів до дати зміни електропостачальника, адміністратор комерційного обліку забезпечує повідомлення адміністратора розрахунків щодо необхідності зміни записів у реєстрі точок комерційного обліку електропостачальника щодо нового та попереднього електропостачальників у порядку, визначеному Правилами.
 19. У визначену дату зміни електропостачальника, постачальник послуг комерційного обліку в присутності споживача та/або оператора системи повинен зняти фактичні покази засобу (засобів) вимірювальної техніки або забезпечити їх зчитування автоматизованою системою комерційного обліку.
 20. Постачальник послуг комерційного обліку має передати адміністратору комерційного обліку фактичні дані комерційного обліку на момент зміни електропостачальника. Упродовж одного робочого дня після зміни
  електропостачальника, адміністратор комерційного обліку надсилає отримані фактичні дані попередньому та новому електропостачальникам. Зазначені дані є підставою для коригуючих взаєморозрахунків між споживачем та попереднім електропостачальником та початковими даними для розрахунків споживача з новим електропостачальником.
 21. Якщо фактичні дані комерційного обліку перевищують прогнозні, споживач повинен протягом п’яти робочих днів з дати отримання остаточного рахунку здійснити платежі на користь попереднього електропостачальника. Якщо споживачем здійснена переплата за прогнозними даними споживання, попередній електропостачальник повинен протягом п’яти робочих днів повернути споживачу надлишок коштів. Зазначені платежі мають бути здійснені сторонами протягом десяти робочих днів після зміни електропостачальника.
 22. Якщо не пізніше ніж за три календарні дні до дати зміни електропостачальника споживач та/або новий електропостачальник (крім випадків укладення договору шляхом приєднання споживача до публічної комерційної пропозиції) виявили бажання зупинити процес зміни електропостачальника, новий електропостачальник повинен невідкладно повідомити про це адміністратора комерційного обліку. Таке звернення є підставою відмови адміністратора комерційного обліку у забезпеченні зміни електропостачальника.
 23. Новий електропостачальник на запит споживача повинен повідомляти його про етапи виконання процедури зміни електропостачальника. Датою зміни електропостачальника вважається дата зміни записів у реєстрах груп споживачів електропостачальників.
 24. Споживач має право протягом 14 календарних днів після зміни електропостачальника ініціювати процедуру переходу до іншого електропостачальника без оплати штрафних санкцій за передчасне розірвання договору.
 25. Анулювання процедури зміни електропостачальника забезпечує оператор системи шляхом повідомлення адміністратору розрахунків про необхідність зміни записів у реєстрі точок комерційного обліку електропостачальника у порядку, визначеному Правилами ринку.
 26. Суб’єкти (учасники) ринку електричної енергії та учасники роздрібного ринку, які задіяні у процесі зміни електропостачальника, несуть відповідальність за завдані збитки іншим суб’єктам та споживачу в установленому порядку.
To Top